معرفی

مشخصات فردی

بنفشه گرجی

نام - نام خانوادگی : بنفشه   گرجی

پست الکترونیکی : B_Gorji@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

مدیر گروه کارشناسی شیمی کاربردی از بهمن ماه 1392 الی مرداد ماه 1394

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصص) شیمی از بهمن ماه 1392 الی مرداد ماه 1394عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

1- دانشجو : منا طهرانی حسینی (ارشد شیمی آلی واحد یادگار امام)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر محمد علی بیگدلی

2- دانشجو : علی بنازاده امیرخیزی (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالعی باویل

3- دانشجو : زهرا حسینی سفیدابی (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالعی باویل

4- دانشجو : ریحانه پورهاشمی (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالعی باویل

5- دانشجو : فاطمه مقدس (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالعی باویل

6- دانشجو : سارا نجفی (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا طالعی باویل

7- دانشجو : فاطمه شاه کرمی (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر رضا زادمرد

8- دانشجو : آنا میناسوند (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر رضا زادمرد

9- دانشجو : شیدا نباتعلی (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر لیلا ترکیان

10- دانشجو :  کیان توکل (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر رضا زادمرد

11- دانشجو : ایمان نعمتی (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر خاور مرادی

12- دانشجو : طیبه عزیزی (ارشد شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر خاور مرادی

13- دانشجو : مهشید اسمعیل زاده (دکتری تخصص شیمی آلی واحد تهران جنوب)     استاد راهنما : دکتر رضا زادمرد ، دکتر بنفشه گرجی      استاد مشاور : دکتر بهروز میرزانحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی کاربردی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388-07-01

بنفشه گرجی
بنفشه گرجی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^